Loading...

Platforma medCLOUD English version Polska wersja

Czy wiesz, że dane osobowe pacjentów oraz dokumentacja medyczna podlegają przepisom o ochronie danych osobowych ? Przygotuj swoją firmę do prawidłowego przetwarzania danych osobowych Uzyskaj wiedzę dotyczącą polityki bezpieczeństwa informacji Korzystaj z gotowych rozwiązań Kompleksowa oferta zabezpieczenia danych

Rozumiemy potrzeby Twojej firmy. Przekonaj się sam.

Sprawdź    Audyt środowiska IT.
Bezpieczeństwo  danyc medycznych Bezpieczeństwo  danych medycznych, Poradnia lekarska, praktyka medyczna, ośrodek medyczny
Bezpieczeństwo  danyc medycznych

Co oferujemy myśląc o bezpieczeństwie?

Dotychczasowe metody przechowywania danych medycznych pacjentów nie umożliwiały tak prostego gromadzenia wielu rekordów informacji w jednym miejscu. Prostota oraz wygoda prowadzenia elektronicznej dokumentacji pacjenta, niesie poza oczywistymi zaletami wiele zagrożeń. W najbliższej przyszłości placówki medyczne będą musiały posiadać odpowiednio zabezpieczona, cyfrowe bazy danych swoich pacjentów oraz zapewniać bezpieczną transmisje tych danych.

  • Zapewnione bezpieczeństwo fizyczne serwerów.
  • Zmniejszone ryzyko utraty danych osobowych.
  • Spełnienie aspektów prawnych wymaganych przez Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2015r.
  • Podniesienie jakości świadczonych usług.
  • Wizerunek profesjonalnego obiektu dbającego o pacjenta.
  • Już nigdy nie będziesz musiał martwić się o jakość zabezpieczenia.
  • Cyfryzacja archiwum.

Bezpieczeństwo medCLOUD

Zapoznaj się z podstawowymi kwestiami usługi bezpieczeństwa.

Procedura nadawania uprawnień dostępu do dokumentacji oraz polityka bezpieczeństwa informacji uwzględniająca wszelkie kwestie wymagane prawnie. Jasno zdefiniowany poziom odpowiedzialności wraz z instrukcją przepływu informacji.

Bezpieczna serwerownia pod stałym monitoringiem fizycznego dostępu. System alarmowy wraz z kontrolą dostępu oraz automatyczne zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Kompetentna kadra czuwająca nad integralnością oraz zabezpieczeniem prawidłowego działania usług. Kontrolowany, nie naruszający integralności danych sposób współpracy z dokumentacją.

Podnoszenie poziomu świadomości pracowników, poprzez szkolenia doskonalące ochronę danych w placówce.

Zabezpiecz się przed zagrożeniami

Uniknij zagrożeń związanych z nieumiejętnym, nie kontrolowanym, przetwarzaniem danych osobowych. Korzystaj z zalet świadomego bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Kompetentna firma

Zwiększ wiarygodność swojej firmy. Pokaż, że poważnie traktujesz zabezpieczenie danych osobowych w swojej firmie.

Dostosuj się do nowoczesnych wymagań rynku

Korzystając z bezpiecznych i nowoczesnych usług, zyskujesz nowe nisze rynku.

Bądź na bieżąco z przepisami

Zapoznaj się z ustawą o ochronie danych osobowych, oraz z najnowszymi regulacjami Unii Europejskiej.

Audyt przygotowuje do kontroli państwowych

Regularne przeprowadzanie audytów pozwala mieć pewność i spokój w czasie kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych.

Kontroluj i nadzoruj dostęp do danych

Skorzystaj z gotowych rozwiązań medCLOUD.eu i zabezpiecz swoje archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Polegaj na profesjonalnych rozwiązaniach

Kupuj gotowe, dedykowane usługi zapewniające bezpieczeństwo. Nie bazuj na niesprawdzonych, darmowych rozwiązaniach poprzez, które możesz utracić dane oraz zaufanie Klientów.

Wiedza + świadomość = zabezpieczone dane 8 prostych kroków żeby bezpieczniej korzystać z elektronicznej platformy przetwarzania danych osobowych. Wykorzystaj technologię, aby pracowała dla i za Ciebie.

Uświadom sobie jaką wartość mają dane w Twojej firmie

Wartość informacji najczęściej doceniamy po jej utracie. Bądź mądry przed szkodą !

Sprawdź w jaki sposób zabezpieczyć swoje dane

Proces doboru odpowiednich rozwiązań może być czasochłonny. My oferujemy kompleksowe rozwiązanie dla Ciebie.

Skontaktuj się w celu przeprowadzenia audytu środowiska

Zweryfikujemy obecny stan infrastruktury oraz rozwiązań. Przygotujemy raport uwzględniający specyfikę Twojej działalności.

Wdróż zaproponowane zalecenia pokontrolne

Zobacz jak w łatwy sposób zabezpieczyć swoją firmę przed aktem bezprawnej ingerencji w dokumentację.

Likwiduj ważną dokumentację w sposób kontrolowany

Uzyskaj pełen nadzór nad całym procesem obiegu informacji. Kontroluj całe „życie” dokumentu.

Ułóż jasny system uprawnień dostępu

Przygotuj i wdróż system pozwalający nadawać oraz cofać uprawnienia dostępu do określonych obszarów dokumentacyjnych dla personelu.

Spisz procedury polityki bezpieczeństwa danych

Procedury pozwalają pokazać klientom Twojej firmy, że poważnie traktujesz bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych.

Podziel się swoją wiedzą z Klientami

Przekazuj nabytą wiedzę swoim Klientom oraz kontrahentom, aby i oni spełniali wymagania prawne.

Prawo

Dostosuj zabezpieczenia swojej firmy do wymagań prawnych zapewniając przy tym używalność każdej przydatnej funkcjonalności oprogramowania medycznego .

Zysk finansowy

Korzystając z usług medCLOUD.eu nie musisz ponosić dodatkowych kosztów zabezpieczenia swojego archiwum. Unikasz kwestii związanych z karami za nie właściwe przetwarzanie danych osobowych.

Jakość

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych oraz informacji o pacjencie, zyskujesz pozytywny wizerunek swojej firmy.

Rozwijaj się

Wykorzystaj oszczędzony czas na rozwijanie swojej działalności. Zabezpieczenie zostaw nam.

Sprzęt pracuje dla Ciebie Bez przerwy. Bez zmęczenia.

Monitoring Wizyjny h

0

Obliczeń Łącznie (GB)

0

Zablokowanych ataków

0

Udzielonych porad

0

Zamów audyt Sprawdź za darmo czy spełniasz wymogi prawa

Zobacz film wprowadzający

Uzyskaj odpowiedzi Na często zadawane pytania.

Zweryfikuj stan swojej firmy

Sprawdź czy spełniasz wymogi prowadzenia dokumentacji w swojej działalności

Wykup usługę odpowiadającą Twoim potrzebom

Kompleksowa usługa przygotowana dla medycyny

Komfort i spokój

Wykorzystaj oszczędzony czas na rozwój firmy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dokumentacja stanowi: dokumentacje indywidualną - dotycząca poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych ora dokumentację zbiorczą - dotycząca ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych.

Dokumentację indywidualną wewnętrzną - przeznaczoną na potrzeby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej "podmiotem" oraz dokumentację indywidualną zewnętrzną - przeznaczoną na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot. Dokumentację indywuidualną wewnętrzną stanowią w szczególności: historia zdrowia i choroby; historia choroby, karta noworodka, karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną; karta wizyty patronażowej; karta wywiadu środowiskowo - rodzinnego;

Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny w porządku chronologicznym. Każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu. Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, skreśla się go i zamieszcza adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji. W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku są numerowane. Do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej włącza się dokumentację udostępnioną przez pacjenta lub odnotowuje się zawarte w niej informacje istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego, bez możliwości usunięcia.

Dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym: zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą, integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur; stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych; identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych; przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji; udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie, w którym jest ona przetwarzana (XML albo PDF); eksport całości danych w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; funkcjonalność wydruku dokumentacji.

W przypadku gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, osoba upoważniona przez podmiot wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji i umieszcza je w systemie informatycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji.

Utrwalenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej polega na zastosowaniu odpowiednich do ilości danych i zastosowanej technologii rozwiązań technicznych zapewniających przechowywanie, używalność i wiarygodność dokumentacji znajdującej się w systemie informatycznym co najmniej do upływu okresu przechowywania dokumentacji.

Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej udostępnia się z zachowaniem jej integralności oraz ochrony danych osobowych.

Subskrypcja Aktualności wysyłane na e-mail

Pracujemy, aby usługi były lepsze. Chcesz być na bieżąco z nowościami i informacjami z medCLOUD.eu. Podaj Swój adres mejlowy, aby dodać się na naszą listę.